Seminārs LTRK | Pasaulei nevajag vēl vienu informatīvu prezentāciju

24. jūlijs 15.00 – 17.00, LTRK namā K. Valdemāra ielā 35

Lai uzstāšanās vai prezentācijas laikā notiktu auditorijas ietekmēšana, runātājam savu prezentāciju vienmēr ir jāuztver kā sarunu. Prezentācijās klausītāji reti iesaistās ar tiešu komunikāciju vai pat nedara to nemaz. Tik un tā – laba uzstāšanās ir saruna, un to vada orators. Kā to panākt?

Laba retorika prezentācijas laikā izmanto gan jautājumu tehniku, gan arī sarunu virzošu un konsekventu uzaicinājumu tehniku. Kas ir uzaicinājumi? Uzaicinājumi ir tieši aicinājumi rīkoties, un tie attiecas uz kādu darbības vai sarunas jomu. Tie ir norādījumi, tiem ir pavēles iedaba, un tie uzrunā tieši.

Uzaicinājumi var būt dažādi – tie ir uzaicinājumi rīkoties, uzaicinājumi domāt, pirkšanas vilinājumi, aicinājumi kaut ko darīt vai nedarīt. Un te parādās izaicinājums – kā savai auditorijai prasīt to, ko no tās vēlas runātājs? Bieži vien runātājiem pietrūkst drosmes sastapties ar konfrontāciju. Tie runā maigi, netieši un savas vēlmes iesaiņo bezzobainās vārdu čaulās. Šādu dilemmu var labi saprast, jo tieši izteikti uzaicinājumi padara runātāja pozīciju salīdzinoši ļoti skaidru.

Ir jāmeklē risinājums! Uzaicinājumi ir daudz spēcīgāki par parastu stāstījumu vai pat jautājumiem. Uzaicinājumi tieši aicina klausītājus kaut ko darīt. Uzaicinājumi paši par sevi neprasa lēmumu, bet jau sniedz to. Informatīva rakstura prezentācija “jaudas” ziņā nestāv ne tuvu…

 

Semināra ieraksts:

Programma

  • Efektīvu prezentācijas plānošana.
  • Vēstījuma strukturēšana un “iepakošana".
  • Uzaicinājumu tehnika.
  • Uzaicinājumu piemēri.