Aleksandrs Meļņikovs

MarkIT Latvija uzņēmuma vadītājs

Lielāka pārliecība, praktiskas metodes un iespēja ātrāk ieraudzīt un labot tipiskas komunikācijas kļūdas

Es ieguvu lielāku pārliecību savās prezentēšanas prasmēs. Iemācījos praktiskas metodes un vingrinājumus, lai turpinātu runas prasmju attīstību patstāvīgi. Novērtēju nodarbības grupas formātā, jo tās palīdzēja ātrāk ieraudzīt un labot tipiskas komunikācijas kļūdas, saņemot daudzpusīgus viedokļus no grupas par savām uzstāšanām auditorijas priekšā, kā arī novērtējot citus.