Andīna Sprince

RTU Būvkonstrukciju katedras docente

Iespēja izkāpt no komforta zonas un sevis ieraudzīšana ar cita acīm

Kursā ieguvu iespēju izkāpt no komforta zonas un ieraudzīšanu ar cita acīm, kā arī noderīgus treniņus un idejas sevis kā prezentētājas pilnveidošanai.