Anita Segliņa

Rimi Latvia atlases, mācību un attīstības vadītāja

Iedvesmojošs mācību darba stils ietekmē dalībnieku iesaistīšanos

Oskara Priedes organizētais apmācību kurss Prezentēšanas un publiskās uzstāšanās prasmes SIA Rimi Latvia norisinājies vairākkārt. Tajā savas prasmes attīstījuši un pilnveidojuši vidējā vadības līmeņa Rimi Latvia darbinieki.

Uzsākot jaunu apmācību programmu mūsu uzņēmumā, pirmā pozitīvā atsauksme noteikti ir par kursa materiālu un tā pasniegšanas veidu. Oskara iedvesmojošais un iesaistošais darba stils ievērojami ietekmēja dalībnieku iesaistīšanos – kursa dalībniekiem tika dota lieliska iespēja noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus un detaļas par prezentācijas gatavošanas procesu. Profesionālā, bet tajā pašā laikā nepiespiestā darba gaisotne visā kursa laikā atvēra kursa dalībniekus un ļāva dalībniekiem izprast un pilnveidot savas jau esošās uzstāšanās prasmes.

Ļoti augstu vērtējam arī Oskara iniciatīvu dažādu tehnisku risinājumu pielietošanā kursa laikā – prezentāciju filmēšana, audio ierakstīšana un atskaņošana kursa dalībniekiem utt.

Kopumā, kursa dalībnieki augstu vērtē iespēju piedalīties šādās apmācībās, un gan mūsu darbinieku, gan uzņēmuma profesionālais ieguvums no šī apmācību kursa ir vērtējams ļoti pozitīvi.