Dace Jansone

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komunikācijas speciāliste

Kursi, kas iesaista neatkarīgi no vecuma, darba pieredzes un prasmēm komunicēt

Mans lielākais ieguvums ir kursu laikā pielietotās praktiskās nodarbības, kuras jau tagad izmantoju komunikācijā ar cilvēkiem.
Bet būtiskākais ir tas, ka Oskars spēj dabiski un aizrautīgi iesaistīt runas prasmju izkopšanā ikvienu no mums, neatkarīgi no vecuma, darba pieredzes un prasmēm komunicēt.