Dzintars Baiža

Tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības speciālists

Praktiska un paliekoša vērtība

Apmācības ar praktisku un paliekošu vērtību, kuru noslēgumā ar gandarījumu varēja vērot katra dalībnieka demonstrēto izaugsmi.