Ieva Šica

If apdrošināšana Kvalitātes nodrošināšanas speciāliste

Kursi dod iespēju praktizēties un pilveidot prasmes

Pārliecinošas uzstāšanās panākumu atslēga ir treniņš. Kursi dod lielisku iespēju praktizēties un pilveidot savas prasmes!