Ina Martinsone

Vācu valodas privātskolotāja

Efektīva un saudzīga vide prasmju pilnveidošanai

Piecu nodarbību kurss ir pietiekami efektīva un saudzīga vide personisko runas prasmju pilnveidošanai, sevis iepazīšanai un dažādu baiļu pārvarēšanai. Mājas darbi – vērtīga pieredze un komforta zonas pārvarēšana. Kopumā astoņi no desmit!