Iveta Balode

BAT Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece

Katram, pat labam runātājam ir ko sevī pilnveidot

Kursi ir vērtīgi ne tikai tiem, kas uzskata, ka viņu prezentēšanas prasmes ir nepietiekamas, bet arī tiem, kas uzskata, ka uzstājas pārliecinoši. Ticu dabas dotam talantam un harizmai, bet pilnīgi visiem ir jāstrādā un jādomā par savu prezentāciju tā, it kā tā būtu svarīgākā viņu dzīvē. Līdz pat kursiem uzskatīju, ka prezentēju labi un šos kursus uzskatīju kā iespēju to pierādīt sev un citiem, taču kursu laikā apjautu, ka neviens nav ideāls un pilnīgi visiem ir ko uzlabot un pilnveidot gan savā runā, gan savā ķermeņa valodā gan attieksmē pret veicamo prezentāciju.