Jānis Dambergs

Elva Baltic valdes priekšsēdētājs

Darbinieki ieguvuši drosmi un prezentēšana kļuvusi efektīvāka

Atzinīgi novērtējam Oskara Priedes individuālo pieeju kursu sagatavošanās procesos, pielāgojoties tieši mūsu uzņēmuma vajadzībām. Apmācību laikā teorētiskās zināšanas tika sabalansētas ar praktiskiem vingrinājumiem un tūlītēju iespēju nepiespiestā gaisotnē izmēģināt jaunapgūtās iemaņas.

Pateicoties Oskara entuziasmam, spējai kritiski analizēt sagatavotās prezentācijas un paust praktiskus ieteikumus, mūsu darbinieki ieguvuši drosmi un pārliecību par sevi, uzlabojuši un pozitīvi attīstījuši savas prezentēšanas un publiskās runas iemaņas.