Jānis Bedrītis

ABB personāla vadītājs Latvijā

Kursa ietvaros tika sasniegti izvirzītie mērķi

Mācību programma ir izstrādāta praktiska, ar iespēju vairākas reizes trenēt iegūtās zināšanas, tādejādi atbalstot dalībniekus mācīšanās procesā – gan darot, gan saņemot atgriezenisko saiti, kā arī pievēršot uzmanību darbībām, kuras ir jāpilnveido.

ABB izsaka savu pateicību Oskaram un viņa komandai ne tikai par to, ka nodrošināja mācības augstā kvalitātē, pilnībā sasniedzot izvirzītos mācību mērķus, bet arī par savu patieso ieinteresētību, lai dalībnieki iegūtu pēc iespējas vairāk no mācībās pavadītā laika. Oskars sniedza lielisku personīgo piemēru, kā uzstāties publiski un pasniegt sevi droši un pārliecinoši.

Oskaram lieliski izdevās panākt, ka dalībnieki iesaistās mācību procesā, turklāt viņi jutās iespējami brīvi un komfortabli, kas sniedza lielāku iespēju uzņemt sniegto informāciju un nebaidīties izmēģināt jaunas pieejas.

ABB augstu novērtē līdzšinējo sadarbību ar Oskaru Priedi.