Jūlia Sarma

Latvenergo Klientu apkalpošanas daļas eksperte

Iespēja mainīties un uzlabot savas prasmes

Man vislielākais ieguvums ir kursa laikā iegūtais pamudinājums paskatīties uz sevi no malas un vērtēt, analizēt savu izturēšanos, stāju, elpošanu, balss melodiskumu un pat nopūtas! Ikdienas steigā uzvedība ir automātiska, šī ir iespēja mainīties un uzlabot savas prasmes.