Kristīne Kristanoviča

PricewaterhouseCoopers personālvadības speciāliste

Treneris ar lielu praktisko pieredzi, kurš prot savas zināšanas nodot profesionālā veidā, nodrošinot prasmju pilnveidi.

Apkopojot kursa dalībnieku atsauksmes, esam pateicīgi Oskaram Priedem par sniegto ieguldījumu. Kolēģi apliecina, ka kurss sniedz pašu nepieciešamāko teorijas esenci un daudz praktisku padomu. Kurss tiek vadīts ar vieglumu, iedrošinot dalībniekus aktīvi iesaistīties, izejot no komforta zonas un praktiski pielietojot iegūtās zināšanas. Treneri raksturo liela praktiskā pieredze, viņš sniedz pielietojamu atgriezenisko saiti, kas noder prasmju pilnveidei. Dalībniekiem tiek pasniegti reālu situāciju stāsti, piemēri un padomi. Dalībnieki apliecina to, ka iegūtās zināšanas un prasmes tiek lietotas darbā ar klientiem, kā arī publiskos semināros un citās uzstāšanās reizēs.