Kristīne Langenfelde

Latvenergo klientu konsultante

No garlaicīga monologa līdz atraktīvai prezentācijai

Pasniedzējs – savas profesijas guru. Pārzina jaunākās tendences un māk tās pasniegt saprotamā veidā un, protams, izmantojot piemērus. Sniedz prezentāciju veidošanas galvenos principus un galvenais māca/komentē pašu prezentēšanu. Objektīvi norāda uz kļūdām un skaidro, kā tās novērst. Sniedz galvenos pieturas punktus vai palīdzības vārdus, kā veiksmīgāk izveidot prezentāciju un to atraktīvāk pasniegt, lai neveidotos monologs vai tukša definīciju lasīšana.

Ļoti patika un palīdzēja pasniedzēja dotā atgriezeniskā saite, par manu sagatavoto prezentāciju, kā arī papildus mājas darbs par sagatavotas runas ierakstīšanu.