Liene Bikše

SIA Nutricia personāla vadītāja Baltijas valstīs un Baltkrievijā

Praktiskās apmācības sniedz vēlamo rezultātu

Teicama atmosfēra un pasniedzēji. Apmācībās guvām izpratni par prezentācijas sagatavošanu, struktūru un publiskas uzstāšanās prasmi. Īpaši šajās apmācībās patika praktiskie uzdevumi. Salīdzinot ar citām līdzīga veida apmācībām, jāuzsver tas, ka šoreiz bija vairāk praktisko lietu, nevis teorētisko.

Augsta līmeņa pasniegšanas stils – ļoti aizraujoši un profesionāli, pasniedzēji pārliecina ar savu praktisko pieredzi. Ieguvām vizuālu novērtējumu savām prezentēšanas prasmēm (izmantojām video), analizējām sniegumu, apzinājām uzlabošanas punktus un ieguvām savu pašreizējo prasmju novērtējumu.