Sandra Austruma

Circle K pārdošanas un mārketinga vadītāja

Kolēģi apstiprina, ka guvuši papildu mērķtiecību un pārliecinātību

Mūsu uzņēmums ir vairākkārt sadarbojies ar Oskaru Priedi darbinieku prezentācijas prasmju uzlabošanai, jo Oskara treniņos dalībnieki atraisās, savās prezentācijās iemācās koncentrēties uz vēstījuma nodošanu un piedomāt pie balss un ķermeņa valodas knifiem. Kolēģi, kuri piedalījušies treniņos, apstiprina, ka guvuši papildu mērķtiecību un pārliecinātību.