Sandra Maselene

Latvenergo klientu attiecību vadītāja

Atšķirīga prezentēšana - klausītājam saprotams vēstījums

Ieguvu zināšanas par prezentācijas gatavošanas procesu – ļoti atšķirīgi no klasiskā prezentēšanas veida, kas bija ļoti pozitīvi, jo svarīgākais ir galamērķis, lai klausītajam būtu saprotams vēstījums, ko gribam nodot.