Skaidrīte Ābrama

Skaidrīte Ābrama, Konkurences padomes priekšsēdētāja

Kursi tiem, kam publiska uzstāšanās ir darba nozīmīga sastāvdaļa

2012. gadā Konkurences padome uzticēja RunasKursi.lv realizēt kvalifikācijas celšanas kursu Prezentēšana un publiskas uzstāšanās prasmes padomes darbiniekiem. Esam apmierināti ar Oskara Priedes izstrādātās kursa programmas saturu un gandarīti par profesionālo pieeju apmācību nodarbību organizēšanā. Kurss papildinājis darbinieku teorētiskās zināšanas par prezentēšanu un uzlabojis viņu uzstāšanās praktiskās iemaņas.

Rekomendēju minēto kursu un tā izpildītāju organizācijām, kuru darbiniekiem publiska uzstāšanās ir darba nozīmīga sastāvdaļa.