Vita Rozenberga

Latvenergo klientu konsultante

Praktiskās nodarbības palīdzēja saprast kļūdas un mainīt ieradumus

Oskara vadītiem kursiem ir augsts līmenis, profesionāls pasniegšanas stils, brīva atmosfēra, noturot dalībnieku uzmanību, jo ne mirkli domas nenovirzās citur. Darba stils ir virzīts uz maksimālu rezultātu sasniegšanu.

Praktiskajās nodarbībās apgūtās prezentācijas un publiskas uzstāšanās prasmes kā arī slaidu sagatavošana pēcāk noderēja treniņa prezentācijā ar filmēšanu, analizējot kļūdas un uzklausot ieteikumus. Tas palīdzēja mainīt ieradumus.

Ieguvu vairākus sev ļoti noderīgus padomus – sākot ar stresa mazināšanas paņēmieniem, tembra veidošanu, intonāciju, runas plānu, acu kontakta noturēšanu un beidzot ar ne mazāk svarīgiem ķermeņa valodas noslēpumiem.

Pēc kursiem daudz pozitīvu emociju, pārliecība un ticība saviem spēkiem, kas ļaus man sasniegt labākus rezultātus!