Jānis Bedrītis

ABB personāla vadītājs Latvijā

Kursa ietvaros tika sasniegti izvirzītie mērķi. Dalībnieki mācību procesā jutās brīvi un komfortabli.