Dace Baraka

ESF projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” vadītāja

Radīja draudzīgu gaisotni un veicināja dalībnieku atvērtību un aktivitāti

Plānojot informatīvo pasākumu “Invaliditātes noteikšana bērniem – jauns skatījums”, sākām savlaicīgi meklēt pasākuma vadītāju.  Atrodot Oskara Priedes kontaktus, bez ilgas domāšanas uzrunājām, ka vēlamies viņu par moderatoru savā pasākumā. Vienlaikus sapratām, ka varam saņemt atteikumu, jo persona, kas vadījusi pasākumus par ekonomiku, biznesu, transportu varbūt nevēlēsies runāt par tik sociāli jutīgu tematu.

Taču Oskars atsaucās un piekrita. Jāatzīmē, ka viņa harizma, labā humora izjūta un tiešums nedaudz stīvo auditoriju un saspringto gaisotni radīja mierīgāku, draudzīgāku un dalībniekus atvērtākus un drosmīgākus jautājumu uzdošanā. Mums bija prieks sadarboties ar Oskaru, jo tas bija profesionāli!