Elīna Gaile-Sarkane

RTU Senāta priekšsēdētāja

Lieliskas angļu valodas zināšanas kombinācijā ar asprātīgu un tiešu attieksmi

Oskaram Priedem kā pasākuma moderatoram ir atvērts un pozitīvs vadīšanas stils, līdz ar to pasākums iegūst nepiespiestu un brīvu gaisotni.  Manuprāt Oskars lieliski iesaistīja visus dalībniekus konferences darbā un diskusijās. Oskara lieliskās angļu valodas zināšanas kombinācijā ar asprātīgu, aizrautīgu un tiešu attieksmi  nodrošināja humora un nopietnu komentāru sinerģiju  par konferences tematiku. Varu raksturot Oskaru kā  pieredzējušu profesionāli, kurš jūt publiku, bet neatkāpjas no sava tiešā mērķa.