Evita Feldberga

Ekonomikas ministrija

Padara pasākuma dalībnieku par pasākuma veidotāju

Oskara lielā vērtība pasākuma moderēšanā ir spēja klātesošos “piesiet” tēmai, transformējot informāciju katram saprotamā veidā, līdz ar to padarot pasākuma dalībnieku par pasākuma veidotāju. Ļoti vēlētos uzsvērt arī vieglo gaisotni, kādu Oskars spēj radīt (mums latviešiem tas ir ļoti nepieciešams) un, protams, arī  spēju turēties uz noteiktā kursa, kas garantē pasākuma mērķa sasniegšanu.