Inga Lapiņa

RTU IEVF dekāna vietniece

Augsta profesionālā kompetence un paškontrole

2014.gada 8.-9.maijā Rīgā norisinājās Baltic Management Development Association (BMDA) 12. ikgadējā konference “A Successful 21st Century Organization”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 akadēmiskās un biznesa vides pārstāvji no 18 pasaules valstīm. Man kā šīs konferences organizācijas komitejas vadītājai bija iespēja novērtēt Oskaru kā konferences vadītāju – moderatoru un diskusiju vadītāju.

Kompetence un profesionalitāte, ar kuru katrs no mums veic uzticēto darbu, vienmēr ir mūsu personiskās inteliģences, pieredzes, prakses un atbildības apvienojums. Par Oskara darbu konferencē varu teikt, ka viņš kā moderators demonstrēja augstu profesionālo kompetenci, kas aptvēra sevis apzināšanos konkrētajā vidē un apstākļos, paškontroli, sociālo apzinātību un veiksmīgu attiecību vadību. Starptautiskas biznesa konferences vadīt ir diezgan sarežģīti, jo piedalās pieredzējuši cilvēki ar atšķirīgu profesionālo skatījumu, dažādu biznesa vides izpratni un kopumā visdažādāko „skatu uz dzīvi”. Oskars bija iedziļinājies konferences tematikā, profesionāli un ieinteresēti sekoja konferences runātājiem, korekti un ar izpratni uzdeva jautājumus, nepiespiesti iesaistīja diskusijā konferences dalībniekus, vajadzīgajos brīžos prata pajokot, noturēt un koncentrēt auditorijas uzmanību.

BMDA konferencē Oskars strādāja ar iedvesmu, aizrautību, inteliģenti, emocionāli kompetenti un vienlaikus izcili lietišķi un diplomātiski – tas bija labāk, nekā mēs cerējām!