Solvita Kabakova

Biznesa tehnoloģiju platformas BiSMART vadītāja

Profesionāli moderēta konference ceļ pasākuma vērtību

Organizējot dažāda veida konferences un meistarklases, varam apgalvot, ka moderēšana ir ļoti būtiska pasākuma kvalitātes sastāvdaļa, tādēļ, kopīgi realizējot pasākumu ar Oskaru Priedi moderatora lomā, droši varam teikt, ka Oskars lieliski komunicē ar auditoriju un lektoriem. Viņš ir taktisks, profesionāls, ar prasmi operatīvi reaģēt nestandarta situācijās, kā arī pilnībā apzinās sev uzticēto atbildību. Šāda veida attieksme ievērojami ceļ pasākuma pievienoto vērtību, un mēs būsim priecīgi sadarboties arī turpmāk!