Lienīte Krūzīte

Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Atsaucīgs un ar prasmi uzrunāt lielu auditoriju

Talsu 2.vidusskolā pedagogu konferenci “Lietpratība – zināt, prast un lietot” vadīja moderators Oskars Priede. Konferencē piedalījās vairāk nekā 300 pedagogu.
Oskars Priede kā pasākuma moderators ir zinošs, atsaucīgs, laipns, atraktīvs, harizmātisks un ar prasmi uzrunāt lielu auditoriju, orientēts uz labvēlīgu, savstarpēju sadarbību, ātri, atbilstoši situācijai, ar humoru reaģē uz nestandarta situācijām, pauž savu attieksmi un personīgo pieredzi, runājot par dažādiem problēmjautājumiem.