Privātuma atruna

 

SIA “Me & Media” mājas lapā (www.RunasKursi.lv, turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

SIA “Me & Media” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko esat brīvprātīgi iesnieguši, lūdzot sazināties ar jums, saņemt konsultāciju vai piedalīties kādā no SIA “Me & Media” organizētajiem pasākumiem u.c., tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

Iesniedzot brīvprātīgi savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas noteikts Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībās par personas datu aizsardzību.
Piedaloties SIA “Me & Media” pasākumos, jūs piekrītat, ka uzņemtie foto un video materiāli tiks izmantoti pasākumu turpmākai popularizēšanai.

 

SIA “Me & Media” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 

Jums ir tiesības, rakstot uz e-pastu online@runaskursi.lv, jebkurā laikā pieprasīt savu datu atjaunošanu, dzēšanu vai informāciju par jūsu personas datu lietošanu.