Treniņi uzņēmumos

Prezentēšanas prasmju treniņi uzņēmumos

Rezultāti dalībniekiem:

• zina par efektīvu gatavošanos, lai veiksmīgi nodotu vēstījumu
• pārzina ietekmēšanu, par sevi zina, kas jāpilnveido un kā trenēties
• spēj iepazīstināt ar sevi pārliecinoši, raisot klausītājos emocijas
• iegūst papildu pārliecinātību par sevi

• zina par ietekmīgas runas pamatelementiem, prot tos lietot
• pārzina radošu pieeju ietekmīgu slaidu veidošanai
• prot veidot piezīmes, kas prezentācijas laikā palīdz

• zina svarīgāko par ķermeņa valodu prezentācijās (savu un auditorijas)
• spēj veidot savu tēlu atbilstoši dienas mērķim

• prot jebkuru ideju/projektu/produktu pasniegt auditorijai interesantā
veidā, lai radītu tās interesi tālākai komunikācijai


Kā tas notiek:

Orientācija uz praksi (darām to nevis runājam par to, kā tas jādara)

Godīga un praktiski izmantojama atgriezeniskā saite

Pielietojamas metodes un “zelta receptes”

Pozitīva un aizraujoša gaisotne

5 nodarbības, katra 3 stundas; patstāvīgais darbs ārpus nodarbībām

Prezentēšana, videoieraksts, atgriezeniskā saite un rekomendācijas

Apmācību valodas: latviešu vai angļu


Atsauksmes

Kursa ietvaros tika sasniegti izvirzītie mērķi” / Jānis Bedrītis, ABB personāla vadītājs Latvijā

Apmācībās gūtās zināšanas darbinieki pielieto ikdienā” / Dace Zorgevica, SLO LATVIA iepirkumu, HR un kvalitātes vadītāja

Darbinieki ieguvuši drosmi un prezentēšana kļuvusi efektīvāka” / Jānis Dambergs, Elva Baltic valdes priekšsēdētājs

Iedvesmojošs mācību darba stils ietekmē dalībnieku iesaistīšanos” / Anita Segliņa, Rimi Latvia atlases, mācību un attīstības vadītāja

Mājas darbi liek domāt un nodrošina pilnveides procesu” / Baiba Ceimere, Latvenergo klientu apkalpošanas daļas vecākais eksperts

Praktiskās apmācības sniedz vēlamo rezultātu” / Liene Bikše, SIA Nutricia personāla vadītāja Baltijas valstīs un Baltkrievijā

Mūsu darbinieki novērtē uz pašizziņu vērstu mācību programmu” / Aigars Vītols, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks


 

Pieteikties